Meni

Dijagnostika

OTKRIJ UZROK DA BI REŠIO POSLEDICE!

OTKRIJ UZROK DA BI REŠIO POSLEDICE!

Procena posture u statičkim i dinamičkim uslovima
Procena telesnih asimetrija i disbalansa
Procena motornih obrazaca pokreta
Amplitudna merenje
Antropometrijska merenja
 
LOKACIJA: Smart Fitnes Centar A BLOK – SAVADA
CENA 3.500din
Trajanje 45min
 

Posturalni status:
procena posture u statičkim uslovima

Procena posture u statičkim uslovima

procena posture u dinamičkim uslovima

Procena posture

Functional movement screen (FMS)

procena mobilnosti i stabilnosti odrednjenih segmenata tela prilikom kretanja
Amplitudna merenja:
procena pokretljivosti – opseg pokreta u zglobovima u sve tri ravni
Analiza strukture i odnosa telesnog sastava:
količina i preraspodela mišićnog i masnog tkiva
ukupna količina vode i kostiju
dnevna kalorijska potreba organizma

Na osnovu dobijenih rezultata izrađuje se optimalan program vežbi za rešavanje dijagnostikovanih problema. Ne prepuštajte stvari slučajusvratite kod nas da zajedno kreiramo optimalan program koji će unaprediti Vaše zdravlje.Kontaktirajte nas
TEL: 062/234601 TEL: 069/1680583 EMAIL: kontakt@fitnesbeograd.rs WEB: www.fitnesbeograd.rs

LOKACIJA

Fitnes A blok, Savada, Uroša Martinovića 14, lokal 6. i
Autobuske linije : 85, 89, 95

Tramvajske linije : 7, 9, 11, 13

Za vas koji dolazite kolima , obezbedili smo besplatan parking.