Smart Fitness usluge

Centar za fitnes i rehabilitaciju

Usluge

Dijagnostika u fitnesu
Niz testova na osnovu čijih rezultata se radi planiranje i odabir vežbi
Fitness za žene Novi Beograd
Potpuna posvećenost klijentu, Potpuna individualizacija programa, konstantno praćenje napretka klijenta
Rehabilitacija nakon povreda
Trener kontroliše rad 2 klijenta,trajanje treninga 75 min, kreiranje individualnih programa treninga na osnovu rezultata dobijenih detaljnom dijagnostikom
Individualni programi rada po principu unapred kreiranih nivoa treninga. Trener kontroliše rad 3 do 6 klijenta istovremeno
Rehabilitacija nakon povreda
Rehabilitacioni program vežbanja se zasniva na detaljnoj proceni stanja vežbača
Korektivne vežbe
Kombinacija vežbi snage određenih mišićnih grupa i različite tehnike istezanja
Fitness za žene Novi Beograd
Kombinacija optimalnih vežbi mobilnosti i stabilnosti koja će dovesti do trajnog rešenja problema.
Fizička priprema sportista
Osnovni cilj u radu sa sportistima jeste postizanje što boljeg rezultata na takmičenju
Power Plate prirodno aktivira refleksne mišićne kontrakcije, stimulišući svaki mišić na telu