Meni

Skolioza

Skolioza je deformitet kičmenog stuba koji podrazumeva iskrivljenje u frontalnoj ravni (krivina u levo ili desno), a neretko i rotaciju kičme u transverzalnoj ravni. Ova asimetrija utiče na posturu, izgled, može dovesti do bola, a u ozbiljnijim slučajevima i do disajnih problema. Razlikujemo potpunu „C“ ili „S“ i parcijalnu (torakalna ili lumbalna). Može biti strukturalna […]

skolioza - rotacija prsljenovaSkolioza je deformitet kičmenog stuba koji podrazumeva iskrivljenje u frontalnoj ravni (krivina u levo ili desno), a neretko i rotaciju kičme u transverzalnoj ravni. Ova asimetrija utiče na posturu, izgled, može dovesti do bola, a u ozbiljnijim slučajevima i do disajnih problema. Razlikujemo potpunu „C“ ili „S“ i parcijalnu (torakalna ili lumbalna). Može biti strukturalna i funkcionalna.

  • strukturalna – prisutna je rotacija pršljenova (tela pršljena idu na stranu ispupčenja, a rtni nastavci na stranu izdubljenja) i kao posledica toga rebra na konkavnoj strani bivaju potisnuta nazad i javlja se gibus (grba);
  • funkcionalna – nije prisutna torzija (uvrtanje) niti gibus (grba); pri prednjem pretklonu trupa se koriguje.

uzroci nastanka skoliozeUzroci nastanka skolioze su višestruki. Idiopatske skolioze su one čiji uzrok nije poznat, kongenitalne nastaju kao posledica urođenih anomalija kičmenog stuba, dok su neuropatske i miopatske posledica bolesti nervnog i mišićnog sistema. Funkcionalne skolioze najčešće nastaju sekundarno kao posledica stečenih loših navika pri sedenju i stajanju. Nošenje torbe uvek na istom ramenu takođe može biti uzrok nejednake visine ramena i lopatica i posledično dovesti do posturalnog disbalansa. Skolioza se naješće javlja u pubertetu usled naglog rasta kada leđni mišići ostaju kraći i napeti sa jedne strane, a sa druge strane su duži i oslabljeni što dovodi do savijanja i krivljenja kičme. To krivljenje prouzrokuje dalje posturalne deformacije – jedno rame je spuštenije od drugog, jedna lopatica se vidljivo izdvaja u odnosu na drugu, javlja se disbalans kukova i nogu.

 

 

 

jedno rame spustenije od drugogFizičko vežbanje predstavlja neizostavni deo pri otklanjanju ovog telesnog deformiteta. Veoma je bitno da se sa vežbama počne čim se problem uoči. U SmartFitness centrima skoliozu posmatramo kao trodimenzionalni problem. Asimetrija i disbalans u mišićnoj funkciji prisutni su kod osoba sa skoliozom, ali još specifičnije, prisutna je nejednaka snaga u rotaciji trupa. Zbog toga će osobe sa skoliozom pri izvođenju vežbi često rotirati kukove u jednu te istu stranu, što je posledica zarotiranih kičmenih pršljenova, pa je stručni nadzor pri sprovođenju korektivnog treninga neophodan. Pravilno doziranim vežbama nastojimo da ojačamo neaktivne mišićne grupe oko kičmenog stuba, dok istovremeno opuštamo već napete mišiće, što vremenom dovodi do ispravljanja skoliotične krivine.
Kontaktirajte nas
TEL: 062/234601 TEL: 069/1680583 EMAIL: kontakt@fitnesbeograd.rs WEB: www.fitnesbeograd.rs


LOKACIJE

Fitnes A blok, Savada, Uroša Martinovića 14, lokal 6. i
Fitnes Belville, Jurija Gagarina 14Lj, zgrada Suncokreta, lokal 6.

Autobuske linije : 85, 89, 95

Tramvajske linije : 7, 9, 11, 13

Za vas koji dolazite kolima , obezbedili smo besplatan parking.